Udviklingsplan for UggelhusePå et borgermøde mandag den 26. september 2022 nedsatte Uggelhuse borgerforening og forsamlingshus' bestyrelse en arbejdsgruppe bestående af fire udvalgte borgere.

Arbejdsgruppens opgave var - i samarbejde med repræsentanter fra Randers kommune (Udviklingskonsulent Line Marie Sørensen og Koordinator LAG Randers-Favrskov.dk Mette Risager) - at forberede og afholde et borgermøde for at udarbejde en lokal udviklingsplan for Uggelhuse by.

Mandag den 7. november 2022 mødtes repræsentanterne fra Randers kommune og arbejdsgruppen. Udkommet af mødet blev at der skulle holdes et nyt borgermøde, hvor repræsentanterne fra Randers kommune skulle facilitere borgerne i Uggelhuse by, så de kunne udarbejde en landsby- og udviklingsplan med konkrete projekter til realisering.

Tirsdag den 24. januar 2023 blev borgermødet om Uggelhuses fremtid afholdt. Ud fra de indkomne forslag fra borgerne i Uggelhuse blev der nedsat 9 temagrupper.

Den foreløbige udviklingsplan blev fremlagt til Fællesspisning 6. juni 2023.

Den 5. september 2023 efter en fællesspisning blev udviklingsplanen vedtaget.

Mindre opdateringer og korrektioner blev lavet til planen på møde d. 6. juni 2024.